ipard srbija ipard srbija

ipard ipard

 

VAŠ I NAŠ CILj BR.1 : USPEŠNO KONKURISANjE I POTPISIVANjE UGOVORA O DONACIJI

Za ovo je potrebno da konsultanti tačno tumače uslove za konkurisanje, da imaju iskustva sa EU projektima i sa finansijskom analizom i da poznaju zakonsku regulativu Srbije i EU. Takođe je važan element da konsultanti znaju kako da predstave vezu investicije sa EU standrardima i postavljenim ciljevima programa i izabranog proizvodnog sektora. Prolaznost na IPARD konkursima u drugim zemljama je bio manji od 25%


VAŠ I NAŠ CILj BR.2 : USPEŠNA REFUNDACIJA INVESTIRANIH SREDSTAVA

Veliki oprez treba imati pri definisanju projekta i njegovom sprovođenju jer se može dogoditi da ne možete da dobijete refundaciju jer niste ispoštovali zahteve konkursa, kao i zahteve standarda za bezbednost hrane / za zaštitu životne sredine / dobrobit životinja / bezbednost i zdravlje zaposlenih. Veliki broj projekata u drugim zemljama na IPARD programu (uglavnom kada su investicije bile u objekte i proizvodne kapacitete) nisu mogle biti isplaćene u planiranom roku usled neispunjvanja navedenih uslova.


PREDSTAVLjANjE NAŠIH KONSULTANTSKIH KAPACITETA:

 • Prosečni godišnji prihod u zadnjih pet godina SIM CERT doo i njegovih pratećih konsultantskih kuća: više od 250.000 EUR
 • Prihod u 2017.godini: više od 390.000 EUR
 • Broj stalno zaposlenih konsultanata: 12
 • Broj realizovanih projekata: više od 500 projekata
 • Kancelarije SIM CERT – a : Beograd, Novi Sad, Kruševac
 • Osnivanje agencije SIM CERT od koje nastaje SIM CERT doo je od 2006.god.
 • Saradnici i poslovni partneri: Strateška saradnja sa serifikacionim kućama, laboratorijama, bankama, značajnim kompanijama, konsultantima, berzama, marketinškim agencijma,... kao i mnogim drugim važnim igračima IPARD programa
 • Rast i razvoj SIM CERT-a:
  • Broj ugovorenih poslova: više od 90
  • Broj poslova koji se ugovaraju: više od 40
  • Broj novo-planiranih zaposlenih: više od 3
  • Očekivani porast prihoda na osnovu ulaganja u razvoj kapaciteta: više od 4 puta

Naša konkurentska prednost u oblasti IPARD programa se zasniva na integraciji konsultantskih znanja iz oblasti:

 • Projekata Evropskih fondova
 • Standarda za bezbednost hrane, kvalitet, primarne poljoprivredne proizvodnje, životne sredine, bezbednosti i zdravlju na radu, i sl. kao i zakonske regulative EU i Srbije iz ovih oblasti
 • Finansijske analize

 

ipard srbija
     

 

     
ИНТЕРНИ ЛИНКОВИ
 
 
›› Почетна

›› ИПАРД II

›› Наша подршка клијентима

›› Мера 1

›› Мера 3

›› Мера 7

›› Kontakt
 

 

ДОКУМЕНТА
 
 
›› ИПАРД програм РС - СРБ

›› ИПАРД програм РС - ЕН

›› Правилник о одређивању подручја

›› Насеља у планинским областима

›› ИПАРД Правилник 2017 - Мера 1

›› ИПАРД Правилник 2017 - Мера 3
РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА
 
 
›› Референтна листа - СИМ ЦЕРТ д.о.о.

     
СИМ ЦЕРТ Д.О.О.
СИМ ЦЕРТ Д.О.О.
Адреса: Руђера Бошковића 19-a, Крушевац
Телефон: +381 37 403 118
Е-пошта: office@simcert.co.rs
ipard ipard ipard