Расписани ИПАРД јавни позиви. Кликните за више информација.
  ipard
IPARD IPARD IPARD
ipard
ipard
ipard srbija
 
________________________________________________________________________________________________________________
 

ИПАРД II ПРОГРАМ ЕУ

НАША ПОДРШКА КЛИЈЕНТИМА

 

Ми смо консултантска кућа СИМ ЦЕРТ доо са седиштем у Крушевцу. Бавимо се пословним консалтингом.

Наши консултанти покривају терен целе Србије. Према договору долазимо код клијената у циљу припреме за конкурисање и подршке реализације након добијања донације.

НАША УЛОГА ЈЕ ДА ОМОГУЋИМО КЛИЈЕНТИМА ДА ДОБИЈУ ДОНАЦИЈЕ И РЕАЛИЗУЈУ ПРОЈЕКТЕ.
МИ СЕ ФИНАНСИРАМО САМО ОД УСПЕШНИХ ПРОЈЕКАТА  - ПРЕКО ОДОБРЕНОГ ИЗНОСА ЗА КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ КОЈЕ СЕ ТАКОЂЕ РЕФУНДИРАЈУ ПРЕКО ОВИХ ДОНАЦИЈА.

Методологија рада коју примењујемо обезбеђује нашим клијентима:

- снимак стања према упитнику о примењивости тражених ЕУ стандарда и потребама за инвестирање према захтевима ЕУ стандарда
- усклађивање економско – техничког презентовања пројекта
- комплетност испуњавања захтева и поступка конкурисања
- подршку у току реализације у циљу испуњавања преузетих обавеза по конкурсу и обезбеђивања услова за рефундацију 
- подршка након реализације у циљу доказивања степена испуњености циљева – усаглашавања са ЕУ стандардима
- максималну корист од тражених донација

Искуство из других земаља показује да је највећи број неприхваћених пројеката био услед лоше и некомплетне припреме конкурсне документације и недовољно стучног доказивања економске оправданости пројекта и испуњавања циљева донација, а то је побољшање пословања корисника према захтевима ЕУ стандарда.

Наш консултантски тим има искуство на око 400 реализованих пројеката из области:
 
а) стандарда
 
- стандарда за безбедност и квалитет хране
- стандарда за пољопривредну производњу
- стандарда за квалитет
- стандарда за заштиту животне средине
- стандарда за заштиту здравља и безбедност запослених
 
б) пословно-развојних пројеката
 
- пројекти ЕУ донација за иновације „Хоризон 2020“
- пројекти Иновационог Фонда Р.Србије
 
ц) конкурса за доделу донација
 
- НАРР
- СИЕПА
- USAID
- Fruit&Berries
- HORIZON 2020
- Inovacioni Fond – Mini / Matching Grants
- EBRD
- ПСД

 

 


 

 


 

ИПАРД ДОНАЦИЈЕ
- КОНСУЛТАНТСКА ПОДРШКА ЗА КОНКУРИСАNJЕ -

МЕРА 101 – „за пољопривреду”

МЕРА 103 - “за прехрамбену индустију”

МЕРА 302 – “подршка руралном развоју (туризам, услуге и производња)”

 У ТОКУ КОНКУРИСАЊА – ПРЕ ДОБИЈАЊА ДОНАЦИЈА

тумачење захтева конкурса и могућности за финансирања инвестиција преко донација ИПАРД

тумачење финансијских и техничко-административних обавеза корисника донација

детаљан снимак стања и израда студије техничких потреба  и усклађивање са:

 1. стандардима заштите животне средине и прописима

 2. прописима и стандардима за пољопривредну производњу

(снимак стања на основу ИСО 14001, Глобал Г.А.П. и законске регулативе Р.С.)

 

детаљан снимак стања и израда студије техничких потреба  и усклађивање са:

 1. стандардима заштите животне средине и прописима

 2. прописима и стандардима за безбедност хране / квалитет

(снимак стања на основу ИСО 14001, HACCP / ИСО 22000 / IFS / FSSC 22000 / BRC и законске регулативе Р.С.)

 

детаљан снимак стања и израда студије техничких потреба  и усклађивање са:

 1. стандардима заштите животне средине и прописима

 2. прописима и стандардима за безбедност хране и/или стандардима за квалитет

(снимак стања на основу ИСО 14001, HACCP / ИСО 22000 / IFS / FSSC 22000 / BRC, ИСО 9001 / IVA 2 / IVA 4 и законске регулативе Р.С.)

 

комплетирање студије изводљивости

са аспекта  финансијско - техничких захтева и маркетиншко – комерцијалних очекивања са нагласком на  испуњавање стандарда ЕУ и прописа РС

попуњавање административних образаца конкурса

помоћ за реализацију поступка набавке – обезбеђивања понуда преко ПРАГ правила

консултантско вођење поступака добијања потребних дозвола

консултантско вођење поступака попуњавања финансијских образаца конкурса

израда пословног плана или инвестиционе студије

тумачење потреба и захтева за потребе техничко – инвестиционе документације

тумачење потреба и захтева за потребе добијања дозвола и потврда од државних инситуција и овлашћених лица

комплетирања конкурсне документације у циљу подношења захтева за доделу донација

У ТОКУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ

тумачење захтева и правила улагања

консултантска помоћ за дефинисање захтева за изменом

консултантска помоћ за израду парцијалних и коначних извештаја о реализацији

Имплементација документације и обука:

 1. стандарда заштите животне средине

 2. стандарда за пољопривредну производњу

Подршка за сертификацију – ако је то жеља / потреба клијента.

(на основу ИСО 14001, Глобал Г.А.П. и законске регулативе Р.С.)

Имплементација документације и обука:

 1. стандарда заштите животне средине

 2. прописима и стандардима за безбедност хране / квалитет

Подршка за сертификацију – ако је то жеља / потреба клијента.

(на основу ИСО 14001, HACCP / ИСО 22000 / IFS / FSSC 22000 / BRC и законске регулативе Р.С.)

Имплементација документације и обука:

 1. стандарда заштите животне средине

 2. прописима и стандардима за безбедност хране и/или стандардима за квалитет

Подршка за сертификацију – ако је то жеља / потреба клијента.

(на основу ИСО 14001, HACCP / ИСО 22000 / IFS / FSSC 22000 / BRC, ИСО 9001 / IVA 2 / IVA 4 и законске регулативе Р.С.)

подршка за ново конкурисање преко ИПАРД програма или других програма донација

 
 
 
 

 

     
ИНТЕРНИ ЛИНКОВИ
 
 
›› Почетна

›› ИПАРД II

›› Наша подршка клијентима

›› Мера 1

›› Мера 3

›› Мера 7

›› Kontakt
 

 

<
ДОКУМЕНТА
 
 
›› ИПАРД програм РС - СРБ

›› ИПАРД програм РС - ЕН

›› Правилник о одређивању подручја

›› Насеља у планинским областима

›› ИПАРД Правилник 2017 - Мера 1

›› ИПАРД Правилник 2017 - Мера 3
РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА
 
 
›› Референтна листа - СИМ ЦЕРТ д.о.о.

     
СИМ ЦЕРТ Д.О.О.
СИМ ЦЕРТ Д.О.О.
Адреса: Руђера Бошковића 19-a, Крушевац
Телефон: +381 37 403 118
Е-пошта: office@simcert.co.rs
ipard ipard ipard